'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Struktur Organisasi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Home » Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Ketua              :   Dra Hidiyah Rohmani, M.Pd.

Wakil Ketua   :   Sumarti, S.Ag.

Sekretaris      :   1.   Aini Rukhayati, S.E.

                          2.   Ary Astuty Wulandary, S.Si., M.Pd.

Bendahara    :   1.   Tatik Haryanti, M.Pd.

                          2.    Mahmudah, S.Ag.

Anggota         :   1.   Rahayu Ningastuti, S.Pd.

         2.   Evi Ika Ariawati, S. Psi.

          3.   Nursita Kurniasih, S. Si.

          4.   Eny Wahyu AAM, S. Pd.I

          5.   Laikha Listyowati, S. Ag.

       6.   Siti Amanah, M. Pd.

                                7.   Endang Retnowulan, M. Pd.

Shared Post: