'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Berita
Majelis Tabliqh PDA Karanganyar Berkoordinasi di Solo Raya
30 Oktober 2017 00:49 WIB | dibaca 473
Temu Mubalighot PDA Se Solo Raya .Majlis Tabligh.29-10-2017. Di PDA Surakarta.Susynan Acara 1.Pembukaan 2.Pembacaan Ayat Suci Al Qur'an. 3.Menyanyikan mars Aisyiyah.Mars Muhammadiyah. 4.Pembacaan Asma'ul Khusna 5.Kultum. 6. Sambutan ket Mjs Tabligh Solo.B Hj Nuraini.MAg. 7.Sambutan PDM Drs H Wachid Ismanto.( Majlis Tabligh ) 8. Inti Korp mubalighot oleh ibu Hj Siti Maisyaroh.SAg. menyampaikan ttng Peraturan Pimpinan Pusat Aisyiyah .No 126 / SK- PPA / A/ Vlll / 2012 Tentang Majlis Tabligh. Pasal 1. Ketentuan Umum Pasal 2. Pembentukan .Struktur dan kedudukan Pasal 3. Fungsi Pasal 4.Tugas Pasal 5 Wewenang Pasal 6.Hubungan . Pasal 7. Pimpinan. Pasal 9 Susunan.Pasal 10. Pengangkatan dan Penetapan. Pasal 11 Masa Jabatan. Pasal 12. Macam macam persidangan. Pasal 13. Rapat Kerja Majlis Pasal 14. Keuangan Pasal 15. Kekayaan Pasal 16. Pengawasan dan sanksi Pasal 17Laporan Pasal 18. Ketentuan Peralihan Pasal 19. Penutup. Penjelasan di lampiran PPA. Acara terakhir rapat persiapan TOT Mubalighot Se Solo Raya .tiap cabsng kirim 1 orang ket Majlis Tabligh.PDA Majlis Tabligh 5 Orang.Pelaksanaan Insya Allah 31Des 2017. Siti Khoiriyah Majelis Tabliqh PDA Karanganyar
Shared Post: