'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Berita
Kajian Komunitas Aisyiyah PKU Muhammadiyah Karanganyar - 15 Juni 2022
15 Juni 2022 15:46 WIB | dibaca 206

Ŕabu, 15 Juni 2022 pukul 12:30 hingga 13:30 di Masjid Sarah Binti Ibrahim As Sayyari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, bersama : Ustadz Ngadino, S.Ag

Qurban
 
Hukum menyembelih qurban :
1. Jumhur'ulama - sunah muadah
2. Imam syafi'i - Sunah Kifayah
3. Imam Hanafi - Wajib
 
Yang berkewajiban melakukan qurban :
1. Qurban ibadah yang dilakukan nabi setiap tahun
2. Senagai ittiba' rasul qurban termasuk berbuatan mulia
 
Yang berhak menerima daging qurban :
1. fakir miskin baik muslim/ non muslim
2. Shohibul qurban maksimal 1/3
3. Masyarakat muslim/ non muslim
 
Waktu penyembelihan hewan qurban :
1. Pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijah
2. Pada hari tasyriq tanggal 11,12,13 Dzulhijah
 
Hewan yang disembelih :
1. Kambing / domba
2. Lembu / kerbau
 
Biaya menyembelih hewan qurban :
Shohibul qurban - diserahkan kepada panitia tidak boleh penyembelih qurban diberi upah dari daging kurban
 
Bolehkah kulit qurban dijual :
Boleh untuk diserahkan fakir miskin atau dibelikan qurban lagi
Tidak boleh kalau yg menjual sohibul qurban untuk dimiliki
 
Seekor lembu untuk 7 orang
Seekor unta untuk 10 orang
Qurban arisan/mencari pinjaman
Arisan qurban perbuatan sangat terpuji QS Al Baqarah : 261
Pahala qurban 1 bulu 1 kebaikan
 
Kajian rutin ini diadakan tiap hari Rabu yang diikuti oleh seluruh Karyawan dan Karyawati RS PKU Muhammadiyah Karanganyar. Selain untuk memakmurkan masjid juga dengan harapan menambah wawasan keagamaan mewujudkan gerakan Muhammadiyah berkemajuan juga menjadi ajang silaturohmi bagi seluruh Sumber Daya RS PKU Muhammadiyah
 
Kontributor : Arie (Komunitas Aisyiyah AUM PKU Muhammadiyah Karanganyar)
 
Redaktur : LPPA PDA Karanganyar
Shared Post: