'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Berita
Jumapolo Ikuti Kajian Manhaj Kemuhammadiyahan
23 Januari 2023 15:58 WIB | dibaca 61

Kegiatan  Kajian Manhaj Tarjih Muhammadiyah tanggal 21 Januari 2023 pada pukul 08:00 sampai selesai bertempat di Masjid Hj  Sudalmiyah Rais Kampus 2 UMS dengan tema : Manhaj Tarjih Muhammadiyah sebagai Solusi Keberagaman Masyarakat Berkemajuan

Pembicara :
1 Bp. Dr Syamsul Hidayat, M.Ag 
2.Bp .Ali Muhson, M.PdI ,MH, M.M 
 
Isi Kajian : "Risalah Islam Berkemajuan"
Pembicara : Dr. H. Syamsul Hidayat, M.Ag.
 
 
Islam, Maju, Kemajuan, dan Menggembirakan :
1. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah kata kunci "Maju", "Kemajuan",dan "Menggembirakan" telah menjadi "RUH" dan "Spirit" perjuangan Muhamadiyah.
2. Pesan Kh.Ahmad Dahlan : "Dadiyo Kyai sing kemajuan lan aja kesel-kesel anggonmu nyambutgawe kanggo Muhammadiyah"
 
Konsep Dasar Islam Berkemajuan
1. Karakteristik islam Berkemajuan
2. Manhaj Islam Berkemajuan
 
Manhaj Islam Berkemajuan:
a. Sumber Ajaran Islam
    - Al-Quran dan Sunnah Magbulah
    - Al- Tsawabit
    - Al -Mutaghayyirat (imkan al-taghayur)
 
b. Dimensi Ajaran Islam
    - Aqidah
    - Akhlak
    - Ibadah
    - Muamalah Dunyawiyah
 
c. Tiga Pendekatan
    - Bayani (Tekstual)
    - Irfani (Spiritual-Nurani)
    - Burhani (Kontekstual)
 
Gerakan Islam Berkemajuan:
1. Gerakan Dakwah
2. Gerakan Tajdid
3.Gerakan Ilmu
4. Gerakan Amal
 
Berkhidmatan Islam Berkemajuan dibagi menjadi 4 ,yaitu:
1. Perkhidmatan Keummatan
2. Perkhidmatan Kebangsaan
3.Perkhidmatan Kemanusiaan
4. Perkhidmatan Masa Depan
 
Kontributor : Th Prihatiningsih (PCA Jumapolo)
 
Redaktur : LPPA PDA Karanganyar
Shared Post: